Hrvatski English German Italian

Razvijanje inkluzivnih volonterskih programa

Objavljeno: 30.10.2015 12:22:06

U prostoru Volonterskog centra Osijek održana je trodnevna edukacija „Menadžment volontera“ sa naglaskom na razvijanju inkluzivnih volonterskih programa. Edukacija projekta "Volontiranje - prilika za nove kompetencije" održavala se od 26. do 28. listopada  2015. godine. Namijenjena je za organizacije koje rade sa osobama sa invaliditetom i koje će nakon naučenoga uključiti svoje članove kao volontere.
Edukaciji su prisustvovale i djelatnice Volonterskog centra Slavonski Brod Dijana Opačak i Ines Kurtušić koje će stečenim znanjem i vještinama doprinijeti radu VCSB-a.
Aktivnosti projekta usmjerene su osobama s invaliditetom u svrhu stjecanja znanja i vještina iz područja neprofitnog menadžmenta i socijalnog poduzetništva, stjecanja profesionalnog iskustva, socijalnih vještina, širenja socijalne mreže te na taj način podizanja njihove zapošljivosti. Organizacije civilnog društva kroz ovaj projekt mogu razviti odnosno poboljšati kapacitete za uključivanje osoba s invaliditetom u volonterske aktivnosti, razviti programe inkluzivnog volontiranja i poboljšati svoje sposobnosti kao potencijalni poslodavci osoba s invaliditetom. U lokalnim zajednicama podiže se svijest građana o sposobnostima i potencijalima osoba s invaliditetom kroz volontiranje.
Projekt doprinosi viziji društva u kojoj se u isto vrijeme njeguju različitosti i prihvaćanje te u kojoj je volontiranje za svakog pojedinca slobodno i dostupno na načelima jednakih mogućnosti.