Hrvatski English German Italian

Međunarodni dan ljudskih prava

Objavljeno: 10.12.2015 14:47:07

Ovaj dan obilježava se svake godine na dan kada je u UN-u 1948. potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima.
Opća skupština UN-a proglasila je 10. prosinca kao Dan ljudskih prava, kako bi se usmjerila pozornost “naroda svijeta” na Opću deklaraciju o ljudskim pravima kao zajedničko mjerilo postignuća za sve narode i sve države. Potpisivanjem Opće deklaracije o ljudskim pravima po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato je pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”.
Ovogodišnji slogan Međunarodnog dana ljudskih prava je “Ljudska prava 365″. Ovogodišnji slogan, obuhvaća ideju da je svaki dan, Dan ljudskih prava. On slavi temeljnu tezu u Općoj deklaraciji da je svatko od nas, svugdje, u svako doba ima pravo na cijeli niz ljudskih prava, da ljudska prava pripadaju jednako za svakoga od nas i vežu nas zajedno kao globalnu zajednicu s istom idealima i vrijednostima.
“Svi ljudi rođeni su slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima”. Ona zabranjuje diskriminaciju na temelju rase, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, hendikepiranosti, imovina, rođenje ili drugi status.
Ona su zagarantirana, neotuđiva i regulirana i sa nizom međunarodnih dokumenata.