Hrvatski English German Italian

Mreža socijalnog volontiranja Brodsko-posavske županije

Projekt: „Mreža socijalnog volontiranja Brodsko-posavske županije” nastao je kao inicijativa projektnog tima s ciljem da se nedostatak financijskih i ljudskih kapaciteta u organizacijama civilnih društva da vlastitim snagama zadovolje potrebe svojih članova za socijalnim uslugama kompenzira angažmanom volontera.

Neki od alata koje ovaj projekt predviđa su:

  • stvaranje institucionalnog okvira kroz neformalno udruženje „Mreža socijalnog volontiranja Brodsko-posavske županije”,
  • poticanje suradnje organizacija civilnog društva,
  • kreiranje ICT-alata za spajanje volontera i organizatora volontiranja
  • osvješćivanje javnosti kroz multi-medijsku kampanju.

Svrha projekta & Naša misija

Ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga na području Brodsko-posavske županije kroz pridavanje veće uloge volonterima u njihovom radu i kroz formiranje “Mreže socijalnog volontiranja Brodsko-posavske županije

 

Ukupna vrijednost projekta: 600.703,45 kn, EU-udio u sufinanciranju iznosi 85% odnosno 510.597,93 kn, sufinanciranje iz Državnog proračuna Republike Hrvatske iznosi 15% odnosno 90.105,52 kn. Razdoblje provedbe projekta: 29.12.2014 - 28.02.2016
 

 PARTNERI PROJEKTA