Hrvatski English German Italian

Zlatni Cekin

Zlatni cekin je ustanova za rehabilitaciju i odgoj djece.
Ustanova je otvorena u listopadu 1993. godine u Slavonskom Brodu. Zlatni cekin je otvoren zahvaljujući franjevcima iz Bologne, odnosno preko dječijeg festivala Zecchino d ̈oro čije ime u znak zahvalnosti i nosi. Nositelji programa su franjevci iz Franjevačke provincije Bosne Srebrene (Sarajevo). U sklopu sentra registrirane su tri djelatnosti: Zlatni cekin poliklinika, Cekin dječiji vrtić i Socijalne usluge (Tjedni smještaj-privremeni boravak tijekom pet radnih dana u tjednu, Poludnevni boravak i Individualna psihosocijalna podrška u obitelji).

Zlatni cekin poliklinika
U Zlatnom cekinu poliklinici rade 2 liječnika specijalista (pedijatar i fizijatar), 2 profesora rehabilitatora, 1 profesor logoped, 1 profesor psiholog, 6 fizioterapeuta, 2 medicinske sestre i drugo pomoćno osoblje. Poliklinika je ugovorna zdravstvena ustanova HZZO-a sa stručnim timovima za ranu dijagnostiku i polivalentnu rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju. U našoj ustanovi rade pedijatrijska i fizijatrijska ambulanta, te kabineti rehabilitatora, logopeda i psihologa. Socijalne usluge Zlatni cekin provodi sljedeće socijalne usluge:

1. Privremeni boravak tijekom pet radnih dana u tjednu – u sklopu ove usluge djeca borave od ponedjeljka do petka s ciljem sveobuhvatne rehabilitacije, te psihosocijalne potpore koja se provodi uz edukacijsko-rehabilitacijski (odgojno-obrazovni) rad. Uslugu provode medicinske sestre, edukacijski rehabilitator i drugi stručni suradnici.

2. Poludnevni boravak – u sklopu poludnevnog boravka djeca su uključena u odgojno-obrazovnu skupinu po 6 sati dnevno od ponedjeljka do petka. Naglasak je stavljen na poticanje samostalnosti djece s teškoćama u razvoju s ciljem što bolje integracije u društvo. Uslugu provode odgojitelj, medicinska sestra i edukacijski rehabilitator.

3. Individualna psihosocijalna podrška u obitelji – namijenjena je obitelji i djeci s teškoćama u razvoju čije teškoće zahtjevaju sustavniji rad s roditeljima i djetetom u njihovom svakodnevnom okruženju (u domu obitelji) s ciljem poticanja razvoja djeteta te njegove samostalnosti. Uslugu provodi edukacijski rehabilitator. 

"Cekin" dječiji vrtić

U sklopu Zlatnog cekina registrirana je ustanova za predškolski odgoj "Cekin" dječiji vrtić u kojem je primaran Program prema koncepciji Marie Montessori. Uz Montessori program nudimo i druge programe:

-program za potencijalno darovitu djecu

-program predškolskog katoličkog odgoja (Kateheza dobrog pastira)

-program ranog učenja engleskog jezika

-program pripreme za školu

-program prevencije ovisnosti

-program za razvoj socijalnih vještina

-program povećanih mjera sigurnosti

-program za djecu s teškoćama u razvoju:

-integracija u redovne skupine

-rad u posebnim skupinama.

Program provode Montessori odgojiteljice, diplomirani odgojitelji, edukacijski rehabilitatori, psiholog, profesor engleskog jezika, te Kateheze dobrog pastira i Marte Meo praktičari.

Volontiranje u Zlatnom cekinu

Od samih početaka djelovanje Ustanove, svoj doprinos u radu s djecom s teškoćama u razvoju dali su i mnogobrojni volonteri. U razdoblju od 2010.-2014. godine bilo je angažirano preko 180 volontera iz Hrvatske i inozemstva. Najveći broj volontera su srednjoškolci i studenti.

 

Kontakti:

Adresa: Vinogorska bb 35105 Slavonski Brod – Brodsko Vinogorje

Telefon: 035/465-408

Fax: 035/465-409

e-mail: zlatni-cekin@sb.htnet.hr

Web: www.zlatni-cekin.hr