Hrvatski English German Italian

Volonterski centar Slavonski Brod

Ciljevi Volonterskog centra Slavonski Brod su promicanje ljudskih prava, mira, ljubavi, zaštite okoliša, solidarnosti, interkulturalnosti, civilnog društva, poticanje osobnog razvoja i jačanje inicijativa mladih kroz volonterski rad, te promicanje istog.U svrhu ostvarivanja cilja propisanog čl. 9. Statuta, Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

1. Koordiniranje razmjene kratkoročnih i dugoročnih volontera/ki na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini
2. Organiziranje radnih/studijskih međunarodnih volonterskih kampova različitih tema na području Republike Hrvatske
3. Edukacija volontera/ki ( organiziranjem radionica, treninga i seminara )
4. Edukacija i kozultacija drugih organizacija u Hrvatskoj i svijetu
5. Informiranje građana/ki o mogućnostima volontiranja u Hrvatskoj i svijetu
6. Izdavanje publikacija i periodičkih glasila
7. Promocija volonterstva i volonterskog rada ( putem medija, javnih prezentacija, konferencija, tribina, publikacija )
8. Suradnja s drugim lokalnim i međunarodnim organizacijama koje promoviraju slične vrijednosti
9. Stvaranje i ažuriranje baze podataka volontera/ki
10. Stvaranje i ažuriranje baze podataka nevladinih organizacija i institucija koje imaju potrebu za volonterima/ kama
11.Promicanje i organiziranje aktivnosti unutar europskih programa koji potiču mobilnost i neformalno obrazovanje mladih