Hrvatski English German Italian

DOBROTVORNA AKCIJA POMOĆ ZA ANITU

Dobrotvorna akcija pomoći za Anitu, koju je između ostalih pokrenuo i Volonterski centar Slavonski Brod, naišla je na pozitivan odjek. U galeriji su fotografije obrta i trgovina koje sudjeluju u akciji.