Hrvatski English German Italian

Opis Volontiranja

Naziv: Briga o životinjama
Organizator: Treća sreća - Udruga za prava zaštitu prava životinja
Adresa: Sibinj
Mjesto: Slavonski Brod
Datum i vrijeme početka volontiranja: 16.03.2015
Datum i vrijeme kraja volontiranja: 31.12.2016
Potreban broj volontera: 20
Ukupno sati za volontirati: 100

Opis volontiranja:
Održavanje edukacija, info štandovi, briga o životinjama

Pogledaj sva Mjesta za volontiranje