Hrvatski English German Italian

Živjeti zdravo

Objavljeno: 13.03.2018 14:14:11

U postoru dvorane Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, održan je sastanak u svrhu unaprjeđenja zdravlja svih građana sa naglaskom na aktivnosti koje doprinose prevenciji oboljenja uzrokovanih modernim načinom života, a kao što je unaprjeđenje školske prehrane i tjelesne aktivnosti učenika, pružanje podrške građanima za aktivno provođenje slobodnog vremena u okviru provedbe projekta "Živjeti zdravo" sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.

Volonterski centar Slavonski Brod prisustvovao je tom sastanku koji je bio iznimno poučan i eukativan.

 

Sa sastanka upućen je poziv svim institucijama, udrugama i drugim dionicima da se aktivno uključe i priključe provedbi aktivnosti projekta.