Hrvatski English German Italian

Volonterski centar Slavonski Brod sudjelovao na konferenciji u Rijeci

Objavljeno: 18.03.2016 19:07:12

U petak 18. ožujka 2016. predstavnici Volonterskog centra Slavonski Brod (Leo Komarica, Dijana Opačak i Ines Margeta) sudjelovali su na konferenciji „Poziv na buđenje – uloga koordinatora volontera“ u Rijeci.
Konferenciju je organizirala udruga SMART, a okupili su se predstavnici volonterskih centara s područja cijele Hrvatske te koordinatori volontera s područja Primorsko – goranske županije.
Tijekom konferencije sudionici su se upoznali s rezultatima međunarodnog projekta „Wake –Up Call – Volunteer Manager Role“, koji je provela udruga SMART u suradnji s organizacijama iz Rumunjske, Mađarske, Slovačke i Latvije.
Poseban se naglasak stavio na kvalitetu rada s volonterima te na ulogu samog koordinatora volontera. Sudionicima su predstavljeni i sljedeći dokumenti:
Standardi kvalitete za volonterske programe, Kurikulum edukacije za koordinatore volontiranja i Profesionalni profil koordinatora volontera.
Poseban dio konferencije odnosio se na kvalitetu rada volonterskih centara tijekom kojeg su sudionici imali priliku detaljnije se upoznati s načinom korištenja Standarda kvalitete za volonterske centre. Konferencija je provedena u suradnji s Hrvatskom mrežom volonterskih centara.