Hrvatski English German Italian

VCSB ODRŽAO PREDAVANJE ZA STUDENTE FOOZOS-a

Objavljeno: 16.10.2015 12:05:08

Predstavnici VCSB-a predsjednik Dalibor Vašarević, dopredsjednik Leo Komarica, administratorica na projektu „Volontiram, Cijenim Svoju Budućnost“ Ines Margeta i koordinatorica na projektu Ivana Magdić posjetili su dislocirani studij Fakulteta u Slavonskom Brodu gdje su sa profesoricom Vesnom Gajger, koja je i koordinator rada volonterskog kluba „Studenti djeluju, i studenticom - suosnivačicom kluba Martinom Štivić, održali predavanje za studente Fakulteta. Predavanje je održano dana 14. listopada 2015. godine u prostorijama FOOZOS-a.
Martina Štivić je predstavila rad i aktivnosti Kluba, a kao glavni cilj istaknula je uključivanje što većeg broja studenata u rad volonterskog kluba, osobito onaj koji se odnosi na volontiranje u nastavi i izvan nje, te druge odgojno-obrazovne aktivnosti, a sa svrhom stjecanja stručnih kompetencija za buduće zvanje.
Ivana Magdić je studente FOOZOS-a upoznala sa dosadašnjim radom Volonterskog centra te sa volontiranjem i pravnim zakonima koji reguliraju volontiranje. Studentima je predstavila aktivnosti Centra, a isto tako i institucije i udruge s kojima Centar ima partnerski odnos.
Voditelj projekta „Volontiram, Cijenim Svoju Budućnost“ Leo Komarica je studentima predstavio projekt na kojem je FOOZOS jedan od partnera. Studenti su upoznati sa njihovim doprinosom projektu i projektnim aktivnostima u osnovnim školama gdje će biti asistenti u pomoći učenju djeci od 1. do 4. razreda. Voditelj je studentima iznio ciljeve projekta, a kao glavni cilj je istaknuo promicanje volonterizma. Također je naglasio važnost Potvrde o kompetencijama.