Hrvatski English German Italian

ODRŽANI INFO DANI O DRUŠTVENO KORISNOM UČENJU U OSIJEKU I ZAGREBU

Objavljeno: 01.02.2020 10:03:06

30 siječnja 2020 godine Volonterski centar Slavonski Brod sudjelovao je kao jedan od suorganizatora na Info danu o Društveno korisnom učenju koji se je održao u Osijeku na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Riječ je aktivnosti koja se održava u sklopu projketa EDUPolicy Lab – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti, a koji je financiran od strane Europskog socijalnog fonda. Sam događaj održavao se je paralelno u dva grada i to u Zagrebu i Osijeku i okupio je preko 70 predstavnika visokoobrazovnih institucija i predstavnika organizacija civilnog društva koji su imali prilike saznati više o ovoj inovativnoj metodi učenja i podučavanja koja nadilazi tradicionalne paradigme obrazovanja i utječe na razvijanje ključnih kompetencija kod studenata pružajući im priliku rada na stvarnim društvenim problemima, a koji se tiču njihovih studijskih smjerova i programa.

U samom uvodu predstavljen je projektni konzorcij koji čine 4 visokoobrazovne ustanove i 2 organizacije civilnog društva, a riječ je Institutu za razvoj obrazovanja iz Zagreba i Volonterskom centru Slavonski Brod kao predstavnicima organizacija civilnog društva, te Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta iz Zagreba, Hrvatski studiji sa Sveučilišta iz Zagreba, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka te Rudarsko geološko naftni fakultet iz Zagreba kao predstavnici visokoobrazovnih ustanova. Pored konzorcija predstavljen je i sam projekt EDUPolicy Lab kao i rezultati proizašli kroz skoro dvije godine implementacije. Posebno smo istaknuli aktivan angažman studenata sa gore navedenih fakulteta i njihove DKU projekte koje su uspješno proveli, ali i kolegije sa komponentama DKU-a. Isto tako, u sklopu Info dana predstavili smo i Vodič za pokretanje programa društveno korisnog učenja kojeg su izradili stručni članovi projektnog konzorcija a koji je zapravo „How-to“ publikacija koja upoznaje čitatelja s metodom DKU-a, njezinim mogućnostima, načinima primjene te ga sistematično provodi kroz sve aspekte osmišljavanja i provedbe ove inovativne i inspirativne nastavne metode. Okupljeni sudionici pratili su sa velikom pozornsoti sadržaj koji smo im predstavili.

Pored predstavljanja projekta EDUPolicy Lab i proizašlih rezultata na Info danima u Osijeku pridružili su nam se i gosti predavači sa Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, te Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Gosti predavači su predstavili svoje projekte „Slavonska STEM revolucija“ i „Razvoj vještina studenata kroz suradnju sa civilnim i poslovnih sektorom“ kao i kolegije koji su proizašli iz implementacije projekata. Riječ o održivim kolegijima koje studenti sa zanimanjem pohađaju, a koji za razliku od tradicionalno-obrazovnih metoda sadrže inovativne metode podučavanja kroz primjenu društveno korisnog učenja i društveno korisnih aktivnosti.

Budući da smo spomenuli kako je kroz implementaciju DKU programa paradigma tradicionalnog obrazovanja pomjerena želimo istaknuti kako su svi govornici ukazali na važnost aktivnog sudjelovanja studenata i iznimnu važnost osobne evaluacije edukacijskih dostignuća, budući da je proces učenja i usvajanja znanja proces koji se događa od trenutka kada se probudimo do trenutka kada idemo spavati – budući da čovjek konstantno uči, samo ponekad nije svjestan načina, prilika i mogućnosti učenja. Upravo kroz ovu inovativnu metodu studenti ali i profesori i nastavnici imali su priliku uvidjeti važnost osobne refleksije na edukacijska dostignuća.

Za sam kraj Info dana o Društveno korisnom učenju izv. Prof. Dr. Sc Emina Berbić Kolar predstavila je kolegije koje Fakultet za Odgojne i obrazovne znanosti provodi, a koji su rezultat projekta EDUPolicy Lab. Riječ je o kolegijima „Hrvatska jezična kulturna baština“, „Zavičajni idiom“ te kolegij prof. Dr. Sc. Damira Matanovića „Zavičajna povijest“.

Po završetku prezentacija okupljeni sudionici imali su priliku za neformalno druženje budući da su sudionici događaja bili predstavnici visokoobrazovnih ustanova i predstavnici OCD-ova koji su važni akteri u metodi zvanoj društveno korisno učenje. Po završetku događaja sudionici su pozvani na prigodni domjenak gdje su, kroz neformalno druženje nastavili proces umrežavanja i stvaranja novih ideja koje će njihove nastavne sadržaje učiniti što inovativnijima i koji će pored usvajanja znanja kod studenata razviti ključne kompetencije, a ujedno i pomoći lokalnim zajednicama u rješavanju problema.

Ovom prilikom zahvaljujemo se organizatoru događaja u Osijeku Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti te nositelju projekta Institutu za razvoj obrazovanja iz Zagreba, gostima predavačima sa FERIT-a i EFOS-a kao i svim drugim predstavnicima visokoobrazovnih ostanova i predstavnicima OCD-a koji su prisustvovali samom događaju.