Hrvatski English German Italian

ODRŽANA DRUGA MEDIJSKA KONFERENCIJA PROJEKTA „VOLONTIRAM, CIJENIM SVOJU BUDUĆNOST“

Objavljeno: 22.02.2016 08:42:38

U sklopu projekta ˝Volontiram, Cijenim Svoju Budućnost˝ održana je 2. medijska konferencija u partnerskoj školi ˝Ivan Meštrović˝ u Garčinu.
Glavni cilj ovog projekta je razvoj i promicanje volonterizma.
Voditelj projekta Leo Komarica je partnere upoznao sa dosadašnjim odrađenim projektnim aktivnostima, a to su: edukacija volontera, održana javna tribina, Volonterijada, volonterska pomoć u učenju, izdavanje Potvrde o kompetencijama i osnivanje volonterskih klubova.
Posebno je naglasio da su studentice volonterke do sada odradile 1146 volonterskih sati te će im se po završetku projekta izdati Potvrda o kompetencijama s kojom će imati prednost pri zapošljavanju. Voditelj projekta je partnere upoznao sa nadolazećim aktivnostima od kojih je izdvojio: edukacija koordinatora volontiranja, edukacija organizatora volontiranja, nastavak radionica po školama te kazališna predstava za djecu iz partnerskih općina.
Po završetku konferencije partneri su izrazili svoje zadovoljstvo dosadašnjim napretkom radionica u školama te istaknuli kako je vidljiv napredak na djeci koja pohađaju radionice.  Djeca rado odlaze na radionice, dobra iskustva prenose svojim vršnjacima pa se nerijetko u radionice uključuju i djeca koja nemaju poteškoće u učenju istaknula je ravnateljica Osnovne škole u Garčinu.

Na samom kraju konferencije voditelj Leo Komarica  je zahvalio svim partnerima na suradnji te nadodao da se istoj nada i u budućnosti.