Hrvatski English German Italian

ODRŽAN SASTANAK S PRODEKANICOM FAKULTETA ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

Objavljeno: 01.09.2015 09:42:24

U uredu prodekanice Emine Berbić Kolar održan je sastanak vezano za provedbu projektnih aktivnosti za volontere, odnosno studente završnih godina fakulteta. Voditelj projekta Leo Komarica i administratorica na projektu Ines Margeta detaljno su upoznali prodekanicu sa projektom i projektnim aktivnostima. Dogovoren je okvirni datum predstavljanja projekta na medijskoj konferenciji, na kojoj će sudjelovati svi partneri na projektu. Predavanje za studente održati će se 6. ili 7. listopada 2015. godine. Studenti volonteri će biti upoznati sa planom i izvedbom aktivnosti provedenih u školama. Voditelj projekta je iznio prijedlog da studenti volonteri s kojima ćemo surađivati na projektu budu dodatno vrednovani za svoj rad. Prodekanica je predložila da mentor za hrvatski jezik bude retoričarka Irena Krumes. Voditelj projekta Leo Komarica je napomenuo da je u izradi plakat projekta, te dogovorio sa prodekanicom isticanje plakata na vidljivo mjesto.