Hrvatski English German Italian

ANKETA NA TEMU „DRUŠTVENE MREŽE KAO IZVOR INFORMACIJA O IZBJEGLIČKOJ KRIZI U RH“

Objavljeno: 21.12.2015 14:47:40

Studentice 2. godine fizioterapije Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru izrađuju prezentaciju za konferenciju u Splitu vezanu za aktualnu temu „Društvene mreže kao izvor informacija o izbjegličkoj krizi u RH“. Na temelju odabrane teme, kolegice će sa suradnicama provesti nekoliko istraživanja, a u jednome od njih željele bi anketirati volontere koji su sudjelovali i/ili dalje sudjeluju u pomoći. Anketa je kratka, sa pitanjima zatvorenog tipa.
Volonterski centar Slavonski Brod poziva volontere da ispune anketu, čime će doprinijeti u provedbi navedenog istraživanja.

Anketu možete ispuniti KLIKOM na donji LINK:

 www.mysurvs.com/survey/249548886/